top of page
Interiér bytu
Výrobný objekt Lyra čokoláda
Residence Twins
Rodinný dom na Zobore
Millenium Tower III
Panorama City II
British International School
Zóna Tehelná
Prístavba k Hotel Crowne Plaza
Hotel pri pamätníku SNP
Bývanie a golf
Zóna Pasienky
Administratívny komplex Prístavná
Kulturpark 2013
Kantína v Lakeside Office Park
Interiér Primaciálneho Paláca
Národný archív vín
Bytový dom Monte Verde
Heineken Tower Stage
Obytná a rekreačná zóna
Montážno-kompletizačná hala ZKW
Cintorín Prievidza
bottom of page