Návrh rodinného domu krok za krokom

 

V tomto článku Vám popíšeme, aký je optimálny postup pri návrhu stavby. Postup je overený pre rôzne druhy a veľkosti rodinných domov a iných druhov stavieb. Je podrobný, preto ho stručne popisuje schéma na konci článku.

 

1. Prejednanie Vášho zámeru

Zámerom sú Vaše predstavy o veľkosti, kapacite, funkčných častiach, špecifických požiadavkách a odhadovanej výške nákladov budúcej stavby. Na základe diskusie o Vašom zámere sa dohodneme aj o možnom rozsahu projektu. Prejednanie je dôležité aj pre overenie, či sú Vaše požiadavky realizovateľné v plnom rozsahu. Odporúčame stretnutie priamo na pozemku stavby.

 

2. Cenová ponuka na štúdiu a odhad ceny za projekt a autorský dozor

Cenovú ponuku na štúdiu podľa dohodnutého zámeru pošleme elektronicky obvykle do 5 pracovných dní. Jej súčasťou sú aj navrhované termíny. V poznámkach cenovej ponuky Vás možno oslovíme o získanie chýbajúcich podkladov. Súčasťou ponuky je odhad ceny za projekt a autorský dozor, ktorý budeme schopní upresniť až po odovzdaní štúdie. Spravidla býva odhad ceny veľmi presný.

 

° Ak máte záujem len o hrubý cenový odhad za komplet služby bez prejednávania a zdržovania, spracujeme Vám ho po zaslaní stručných informácií o umiestnení, veľkosti, podlažnosti stavby, výške investície a Vašich špecifických požiadavkách. Na rozdiel od cenovej ponuky je tento odhad len orientačný.

 

Kroky 1 a 2 sú nezáväzné a väčšinou bezplatné.

 

3. Štúdia

Na základe odsúhlasenej ceny a zámeru si môžete záväzne objednať štúdiu, súčasťou objednávky je vyplatenie 30-50% zálohy.

Najprv Vám vypracujeme prvotný návrh a predložíme na stretnutí. Potom pracujeme na doladení návrhu podľa Vašich prípomienok. Spoločná diskusia a súčinnosť zohráva dôležitú rolu a veľmi radi Vás budeme sprevádzať pri Vašich rozhodnutiach. V štúdii preberáme témy: dispozícia, konštrukčný princíp, zariaditeľnosť a charakter priestorov, architektúra a priestor okolo stavby, slnko a svetlo, energetické prepočty, predbežný výber stavebných materiálov, trvalá udržateľnosť a podobne. Jej súčasťou je aj funkčné riešenie celého pozemku stavby vrátane oplotenia. Štúdiu pokladáme za hotovú, keď je naplnený Váš zámer a ste spokojní. Dovtedy pracujeme na úpravách, hoci aj radikálnych.

 

° Štúdia vždy obsahuje situáciu tj. riešenie pozemku a širšie vzťahy s okolím, pôdorysy všetkých podlaží, minimálne 1 rez a vizualizácie. Zvyšok obsahu je závislý od konkrétneho prípadu.

 

Plánovanie štúdie má zo všetkých častí najväčší vplyv na dlhodobé architektonické, úžitkové a kvalitatívne hodnoty stavby. Priamo ovplyvňuje výšku investície na jej realizáciu a prevádzku.

 

4. Cenová ponuka na projekt a autorský dozor

Hotová štúdia slúži ako podklad pre cenovú ponuku na projekt a autorský dozor. Upresníme aj potrebný obsah a rozsah projektu, ktorý bude slúžiť pre potreby dotknutých úradov, orgánov a pre realizáciu. Súčasťou ponuky sú aj navrhované termíny.


° Projekt nemusí byť jednostupňový. Niekedy je potrebné, alebo efektívne, spracovať projekt v rôznych stupňoch (stupeň pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre realizáciu). Spôsob spracovania projektu ovplyvňujú hlavne príslušné úrady (miestny orgán územného plánovania, stavebný úrad) a územný plán. Je nevyhnutné vopred zistiť, aké stupne projektu je potrebné spracovať. Pomôžeme Vám. 

 

° Ak nemáte záujem ďalej spolupracovať, nemusíte.

 

5. Projekt

Súčasťou objednávky projektu je vyplatenie zálohy 30-50%. Na základe vopred odsúhlasenej ceny Vám spracujeme potrebné stupne projektov. Počas projektu Vám pomôžeme vybrať: materiály na výstavbu, skladby konštrukcií, technické vybavenie, ďalej optimalizujeme: zateplenie, výber okien, vedenie rozvodov a podobne. Úlohou projektu je okrem iného spodrobnenie štúdie na úroveň presného návodu na realizáciu.

 

Stupne projektu

Ak je potrebné územné rozhodnutie: Projekt pre územné rozhodnutie, pre získanie stavebného povolenia: Projekt pre stavebné povolenie alebo Jednostupňový projekt (v jednom stupni Projekt pre stavebné povolenie spolu s Realizačným projektom), po vydaní stavebného povolenia: Realizačný projekt. Realizovať Vám odporúčame podľa Jednostupňového alebo Realizačného projektu.

 

° Častým zvykom je realizácia len na základe lacnejšieho a jednoduchšieho Projektu pre stavebné povolenie. Tento spôsob neodporúčame, nakoľko nemá dostatočný obsah.

 

Projekt je návod pre úspešnú realizáciu stavby. Bez potrebnej podrobnosti a odbornosti vzniká riziko probémov a improvizácie pri realizácii, čo priamo ovplyvňuje kvalitu stavby, životnosť jej častí, architektúru a Váš komfort bývania.

 

° Ak má obec územný plán, alebo ak ide o rekonštrukciu existujúcej stavby, najčastejším spôsobom spracovania je Jednostupňový projekt (ostatné stupne netreba). 

 

° K stupňom projektu sa vydávajú potrebné vyjadrenia, stanoviská dotknutých úradov a orgánov, následne predmetné povolenia. Inžiniering tzn. vybavenie vyjadrení a povolení si niektorí zákazníci riešia svojpomocne, alebo Vám ho vieme sprostredkovať.

 

° Ak nemáte záujem ďalej spolupracovať, nemusíte.

 

6. Autorský dozor pri realizácii

Autor ovláda všetky súvislosti budúcej stavby a počas výstavby by nemal chýbať. Autorským dozorom chápeme kontrolné dni pri realizácii, komunikáciu so zákazníkom, stavebným dozorom, stavbyvedúcim, realizátorom, prípadne subdodávateľmi.

 

Autor ako jediný pozná budúcu stavbu zo všetkých uhlov pohľadu: Váš zámer, funkcia, architektúra, energie, ďalej má komplexný prehľad o súvislostiach s osadením, stavebnými materiálmi, technickým a interiérovým vybavením, stavebnou fyzikou, svetlotechnikou a pod., preto by pre správnu koordináciu diela nemal chýbať.

 

 

 

 

 

Please reload

  • Facebook - Black Circle
mm-mini.png

mobil | (+421) 918 403 732

email | martin@mmarch.sk

 

Ing. arch. Martin Medlen

Sídlo | SNP 17, Modra 90001

IČO | 44 355 882

DIČ | 10 77 78 29 04

IBAN | SK98 1100 0000 0026 1073 5310