top of page
  • mm

Tvorivá dielňa v starej kotolniObjednané služby

štúdia

Autor

Martin Medlen

Miesto

Modra


Zámer

Zámerom štúdie je prestaba bývalej kotolne v areáli rehabilitačného strediska v Modre. Rehabilitačné stredisko zmodernizuje a sfunkční holopriestor kotolne, ktorý má slúžiť ako tvorivá dielňa vrámci denného stacionáru pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Jestvujúci stav

V súčasnosti je budova nevyužívaná a chátra. Jej nosné konštrukcie sú zatiaľ v dobrej kondícii. Jej podlaha je oproti priľahlému terénu zapustená v zemi asi o 1,8m. Budova je výstižná prefabrikovaným rebrovým stropom.

Návrh

Návrh počíta so zasypaním priehlbne jestv. podlahy a s vytvorením novej úrovne priľahlej k terénu, kompletným zateplením konštrukcií, zväčšením okien až po úroveň podlahy a s vytvorením krytej verandy, ktorá v letnej sezóne zabráni prehrievaniu interiéru. Priestor je riešený ako jedna miestosť s veľkorysými presvetlovacími otvormi a druhá miestnosť s bezbariérovým wc. Exteriérová veranda ponúka možnosť tvorivých prác aj vonku, pri zachovaní čiastočnej autonómie /súkromia/ od priľahlých spevnených plôch, využívaných nielen návštveníkmi centra Claudianum.

Stavebno-architektonický princíp

Architektúra starej kotolne je výstižná rebrovým prefabrikovaným stropom a jednoduchým industriálnym výrazom. Výraz návrhu nebude protirečiť pôvodným vlastnostiam a citlivým spôsobom ich priblíži novej funkcii, ktorá nemá industriálny ani technologický charakter. Budova tak má tak okrem modernizácie ľudským spôsobom pripomínať jej minulosť.


Foto jestvujúceho stavu a návrh


Vizualizácie


Plány

pôdorys a priečny rez


108 views
bottom of page