• mm

Rurálna izbaObjednané služby

štúdia

Autor

Martin Medlen

Miesto

Modra


Charakter

Toto je drobná bartrová zákazka pre kamaráta, ktorej zadaním bolo vyriešiť v menšom zrealizovanom priestore rodinného domu staršieho veku spoločenskú "izbu". V interiéri sa prelínajú dve roviny pohľadu: rustikálna a moderná. Moderným pohľadom hľadíme na efektivitu využitia priestoru a adaptáciu na potreby dnešnej doby a rustikálnym pohľadom vyberáme materiály a spôsob dolaďovania detailov na stavbe. Prienikom pohľadov je racionálny interiér odbremenený od zbytočných detailov a doplnkov. Zmysluplným nastavením toku investície tak chceme uľahčiť zákazníkom námahu/energiu/peniaze a nasmerovať ich záujem o trvalo udržateľnú kvalitu, kľudne aj za cenu drahších materiálov.Napriek drobnosti tohto zadania ma napadá pár otázok na úvahu:


Potrebujeme kvôli návštevám natrvalo zaplniť priestor veľkou sedačkou a súčasne veľkým stolom?


Musí byť pod televízorom dlhý rad skriniek?


Potrebujeme ku komfortu drahé roldorky?


Musí byť priestor zaplnený nábytkom a doplnkami?


Ak na otázky odpovieme "nie", môžme začať uvažovať napríklad o kvalitnej a drahej podlahe za tú istú sumu celkovej investície.


25 views
  • Facebook - Black Circle
mm-mini.png

mobil | (+421) 918 403 732

email | martin@mmarch.sk

 

Ing. arch. Martin Medlen

Sídlo | SNP 17, Modra 90001

IČO | 44 355 882

DIČ | 10 77 78 29 04

IBAN | SK98 1100 0000 0026 1073 5310