top of page
  • mm

Rodinný dom na okraji obceObjednané služby

štúdia, projekt

Autor

Martin Medlen

Spolupráca

Róbert Sekula

Miesto

Vinosady


Návrh

Rodinný dom je navrhnutý ako objem pozostávajúci z veľkorysého prízemia s vegetačnou strechou a poschodia so sedlovou strechou. Vzhľadom na plošné nároky prízemia je poschodie ustúpené. Ustúpenie sedlového poschodia oproti veľkoplošnému prízemiu vytvára hlavný stavebno-architektonický princíp. Spevnené plochy na pozemku sú riešené pre príjazd vozidiel a parkovanie vonku resp. v garáži, ďalej pre súkromný oddych a vonkajšie aktivity na krytej terase medzi interiérom a záhradou.


Konštrukcia a architektúra

Konštrukcia a architektúra domu tvoria ucelený objem, kde nosný systém podkrovia priamo nadväzuje na múry prízemia cez monolitické konštrukcie vencov, stropu a čiastočne múrov poschodia. Dom je osadený na betónovej podkladovej doske a pásových základoch, zvislé konštrukcie sú murované podľa logiky dispozičného riešenia: na prízemí medzi časťami garáž a spoločná časť, na poschodí po obvode jeho objemu, súčasne nad múrmi prízemia. Vence, stropy a niektoré múry poschodia sú železobetónové. Fasády domu sú biele, hladké, krytina je sivá, exteriérové priľahlé podlahy sú navrhované z brúseného betónu alebo betónovej dlažby. Akcentom prízemia sú steny opláštené cementovláknitými doskami. Oplotenie je riešené z perforovaných oceľových profilov, otváravou kobkou na odpad a bránkou pre peších.


Zhrnutie

Základnými povahovými vlastnosťami rodinného domu vrátane úprav okolia sú: tvar domu, ktorý zabezpečuje súkromie spoločnej časti a reprezentatívnosť od ulice, ďalej architektonický princíp ustúpeného sedlového poschodia na rozľahlom prízemí s plochou strechou, orientácia okien tak, že okrem severozápadných nemajú žiadne iné nároky na exteriérové zatienenie, exteriérový prístrešok nad terasou ako súčasť stavby bez nutnosti prílepkov, výhľady z domu smerom do súkromnej záhrady, jednoduchosť, logika a racionalita priestorov s malou dávkou veľkorysosti.


VizualizáciePlány

situácia


pôdorysy prízemia /vpravo/ a podkrovia /vľavo/ a rez
93 views
bottom of page