top of page
  • mm

Radovka


Objednané služby

štúdia, projekt

Autor

Martin Medlen

Miesto

Dubová


Charakter

Navrhovaná radová zástavba bude tvoriť kompaktný urbanistický a architektonický blok šiestich dvojdomov s mierkou vhodnou pre okrajovú oblasť obce. Proporcie a objem zástavby budú súčasným, ale citlivým spôsobom nadväzovať na charakter tradičnej urbanistickej štruktúry.

Každý rodinný dom pozostáva z dvoch bytových jednotiek so samostatnou predzáhradkou, vstupom a vjazdom do garáže a oplotenou záhradou, čím je vytvorené súkromie pre bytové jednotky v záhrade. Predzáhradka rodinného domu ostáva ako poloverejný priestor s parkovaním dvoch vozidiel pre každú bytovú jednotku, kobkou na odpad a závetrím pozdĺž celej šírky rodinného domu. Zo strany záhrady je v tesnom kontakte s každým bytom otvorená pobytová terasa.

Hlavnou myšlienkou zástavby bolo integrovať do existujúcej tradičnej urbanistickej zástavby opakovateľnost jednoduchých,ekonomických a ľahko zhotoviteľných foriem novej modernej zástavby, bez straty autenticity obce.


Ideové schémy
Vizualizácie

Plány

situácia


prízemie


podkrovie


rez


Interiér

prízemie


poschodie51 views
bottom of page