top of page
  • mm

Kompaktná prestavba domuObjednané služby

štúdia, projekt

Autor

Martin Medlen

Miesto

Tureň


Zámer

Účelom prestavby je citlivo nadviazať na technické hodnoty existujúceho domu s prihliadaním na udržateľnosť investície a vytvoriť úsporný obytný priestor bez kompromisov.


Stavebný princíp

Po odstránení strechy a stropu sa nosné murivo zarovná na jednu úroveň, na ktorej sa vyhotovia priznané železobetónové vence. Existujúce múry domu sa zateplia, zvnútra nanovo omietnu. Podlahy sa vyhotovia na novej zateplenej betónovej doske. Tieto práce tvoria samostatnú etapu. Zvyšné práce majú charakter drevostavby, tj. nové nosné stĺpiky, stropy, krov a prestavba terasy, tiež na existujúcich múroch.

prevádzkový princíp

Dom má slúžiť ako jednopodlažný priestor pre celú rodinu s možnosťou budúceho zobytnenia povaly bez nutnosti veľkých stavebných zásahov na prízemí. Jednoduchý tvar a dobrá poloha nosných múrov dáva možnosť pre uplatnenie kompaktnej stavby, ktorá tento zámer naplní.


schéma prestavby


Zhrnutie

Dom tvoria dva architektonicko-stavebné kontrastné celky: 1. existujúca rigidná časť stavby s novou podlahou, zateplením a omietkami; 2. drevostavba novej obývačky, stropu a strechy postavená nasucho, s transparentnými výplňami /oknami/ a ľahkými pozinkovanými /alebo hliníkovými povrchmi. Jednoduchosť výstavby a prehľadná etapizácia procesov šetrí energiu a náklady spojené hlavne s logistikou subdodávok a časom prestavby, čo pri rekonštrukcii často spôsoboje výdavky navyše.Súčasný stav


Vizualizácie

Plány

situácia


existujúci stav /hore/ a návrh /dole/
43 views
bottom of page