• mm

PF 2019


Želám Vám splnenie všetkých predsavzatí v Novom roku 2019 a ďakujem Vám za dôveru v uplynulom roku. mm


17 views