top of page
  • mm

Kozmetické úpravy domu z 80-tych


Stav

štúdia, projekt

Autor

Martin Medlen

Spolupráca

Monika Špániková

Miesto

Vinosady

Pôvodný stav

Pôvodná stavba je klasický hranáč z obdobia minulého režimu. Ako už susedia z okolitých pozemkov naznačili, táto ulička vo Vinosadoch potrebuje pomaly revitalizovať svoju architektúru a technický stav. Dispozične je dom celkom bezproblémový, architektonicky typický pre dobu výstavby. Má ľudskú mierku, na ktorej sa podpisuje hlavne veľkosť domu a celkom slušné proporcie, ktoré sú takmer ako kocka.

Zámer

Funkčne je dom v poriadku, až na pár detailov. Má zbytočne veľa balkónov, komplikovane riešený hlavný vstup a výstup na terasu v záhrade. Pokračujúc k architektúre narážame na fádnu strohosť v kompozícii fasád a v materiálovom prevedení, čo ja inak typické pre dobu výstavby. Zámerom našich zákazníkov bolo vysporiadať sa so spomínanými komplikáciami: jednoducho, svojpomocne a nie draho. Okrem kozmetiky na fasádach bolo našou úlohou navrhnúť zľahka zmenu dispozície šitú na mieru pre ich nové požiadavky.

Riešenie

Zredukovali sme množstvo balkónov a použitím ľahkých oceľových doplnkov sme k hlavnému objemu domu pridali rozšírenie terasy a pohodlné schodiská. Samotný objem tiež zmenil tvár úpravami veľkostí okien a pridaním masívnych prístreškov nad garážou a balkónom v záhrade. Pri jedálenskom okne je možné pestovať vonku na strieške bylinky, alebo celú striešku riešiť ako vegetačnú. V záhrade vznikne ľahká oceľová konštrukcia terasy a schodiska, ktorá svojim technickým vzhľadom a ľahkými materiálmi vytvorí príjemný kontrast s hlavným objemom. Moderný vzhľad dopĺňajú textilné rolety, namiesto hliníkových.

Záver

Podobných domov z minulej doby je u nás kopec. Našimi zásahmi sme nechceli stavbu pretvárať a robiť veľkorysé architektonické gestá, ani ju radikálne búrať, či inak tlačiť na pílu trendovosti. Riešením bolo skôr nájsť na dome to, čo je dobré, tj. jeho ľudskú mierku a vyťažiť z nej maximum. Popri tom sme ju podčiarkli novými sviežimi prvkami a materiálmi.

Pôvodný stav ulica

Návrh ulica

Pôvodný stav záhrada I

Varianty - návrh záhrada I

Pôvodný stav - záhrada II

Varianty - návrh záhrada II

Pôdorys stavebných úprav 1.np

Pôdorys stavebných úprav 2.np


177 views
bottom of page