top of page
  • mm

Dom v pamiatkovej zóne

Stav

projekt, realizuje sa

Autor

Martin Medlen

Miesto

Modra

Úžitková plocha

230,4m²

Zastavaná plocha

189,4m²

Charakter

Rodinný dom je navrhnutý na mieru mladej rodine s dvoma deťmi s možnosťou ubytovania hostí. Architektúra sa vyznačuje kontrastmi medzi uličnou časťou a dvorovou časťou stavby, medzi modernými a historizujúcimi tvaroslovnými prvkami a v materiáloch. Celkovo ide o vyvážený mix týchto kontrastov.

Konštrukcia

Steny - betónové základové pásy a keramické tvarovky 30cm, zateplenie minerálnou vlnou 15cm

Podklad - betónová dvojitá doska, zateplenie podlahovým polystyrénom 12cm

Stropy a strecha - železobetónové stropy, drevený krov, keramická krytina

Klenba v suteréne - tradičná valená klenba z plnej pálenej tehly


335 views
bottom of page