top of page
  • mm

Nízkonákladová prestavba v pamiatkovej zóne

Stav

projekt, realizácia

Autor

Martin Medlen

Spolupráca

Zuzana Kuchtová

Miesto

Modra

Úžitková plocha

122m²

Zastavaná plocha

175m²

Charakter

Dom radovej zástavby stojí na cca. 9 metrov širokom pozemku v miernom svahu. Narábanie s terénom, dispozíciou a svetlom nám zväzovalo ruky, ale taká už je radová zástavba.

Dominantným prvkom, ktorý vystihuje architektúru je kamenný múr vínnej pivnice susediaci s terasou.

Konštrukcia

Steny - betónové základové pásy a keramické tvarovky 30cm, zateplenie minerálnou vlnou 12cm

Podklad - železobetónová doska, zateplenie podlahovým polystyrénom 10cm

Stropy a strecha - pochôzny drevený trámový strop (možné vybudovať podkrovie), drevený krov, betónová krytina


349 views
bottom of page