top of page
  • mm

Rekonštrukcia areálu múzea Gerulata

Stav

súťažný návrh 2013

Autor

Helena Vojtková, Martin Medlen

Miesto

Rusovce

Celková riešená plocha

4755m²

Úžitková plocha múzea

633m²

Predpokladané náklady

1 030 000,-E

Charakter

V súťaži sme skĺbili introvertnú architektúru zvonka a veľkorysý zelený areál zvnútra. Vytvorili sme novú dimenziu v zástavbe pozostávajúcej prevažne z rodinných domov. Hlavnou myšlienkou areálu bolo zasypanie múzea zemou, čím vznikol zelený svah ako hľadisko pre rôzne podujatia.

Konštrukcia

Monolitické betónové konštrukcie so zateplením a s gabionovými stenami

129 views
bottom of page