PF 2019

Želám Vám splnenie všetkých predsavzatí v Novom roku 2019 a ďakujem Vám za dôveru v uplynulom roku.
mm

PF